Teenused
.

Teenused mida pakume teostamiseks:

  • Maaparandustööd
  • Projekteerimistööd
  • Hüdrotehnilised ehitised
  • Vee-,sadevee- ja kanalisatsiooni välistrasside ehitus
  • Teedeehitus
  • Pinnase planeerimine
  • Haljastus (mullatööd)
  • Tee hooldus (Kruusatee hööveldamine)